TYMO TURGELIS

Tikras. Unikalus. Artimas

Norintiems prekiauti

1. Norintys prekiauti / teikti maitinimo paslaugas asociacijos „Tymo turgelis“ organizuojamoje prekyboje Tymo kvartale užpildo registracijos formą ---->

2. Užpildžius registracijos formą, duomenys nusiunčiami Administratoriui.

3. Administratorius patikrina pateiktus duomenis ir el. laišku išsiunčia raštą dėl privalomų dokumentų kopijų.

4. Atsiuntus prašomų dokumentų kopijas ir per 7 dienas patikrinus jų teisingumą, Administratorius patvirtins registraciją. Per 2 dienas po registracijos patvirtinimo privaloma apmokėti išankstinę sąskaitą bei atsiųsti apmokėjimo kopiją. Neatlikus apmokėjimo ar neatsiuntus apmokėjimo kopijos, registracija anuliuojama.

5. Pirmumo tvarka vietos prekybai suteikiamos:

5.1. ekologiniams ūkiams, prekiaujantiems savo ūkyje užaugintais produktais ir (ar) iš jų pagaminta produkcija (pateikusiems sertifikatus, patvirtinančius šios produkcijos ekologinę gamybą ir išskirtinę kokybę); 

5.2. prekiautojams, turintiems tautinio paveldo, išskirtinės kokybės sertifikatus  savo užaugintų produktų pagamintiems gaminiams, 

prekiautojams, praktikuojantiems gamtinės žemdirbystės ir natūrinio ūkininkavimo principus, mažiems ir vidutiniams ūkiams, kurie ūkininkaudami nenaudoja arba minimaliai naudoja chemines medžiagas, jiems pateikus tai įrodančius ir patvirtinančius dokumentus;

5.3. ūkininkams, prekiaujantiems savo ūkyje užaugintais produktais ir (ar) iš jų pagaminta produkcija (turi pateikti dokumentus: ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ir einamųjų metų išrašą iš ūkininkų ūkių registro ir/ar pažymą ar išrašą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir/ar žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas ar kitą dokumentą, kuriame privalo būti išvardyti pačių išauginti produktai ir (ar) iš jų pagaminta produkcija;
5.4. socialinėms įmonėms, prekiaujančioms savo ūkyje užaugintais produktais ir (ar) iš jų pagaminta produkcija (t. y. įmonėms, kurioms vadovauja arba kuriose dirba socialiai remiami asmenys, turintys negalią), užsiimančioms žemės ūkio veikla (turi pateikti dokumentus: pažymą ar išrašą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir/ar žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas ar kitus dokumentus, kuriuose privalo būti išvardyti pačių išauginti produktai ir (ar) iš jų pagaminta produkcija. 

6. Maitinimo paslaugoms teikti numatomas trečiasis asmuo (subrangas) gavus rašytinį Savivaldybės administracijos pritarimą. Pagrindinės maitinimo paslaugos bus teikiamos per subrangą.

Prekybos vidaus taisyklės
T.T._Prekybos taisyklės_2017.pdf (242.57KB)
Prekybos vidaus taisyklės
T.T._Prekybos taisyklės_2017.pdf (242.57KB)

Laisvos prekybai (nuo prekystalių) skirtos vietos: ketvirtadienis - _.